BALANGKAS

I. ANG BUONG MARIKINA
A. Ang Kasaysayan ng Marikina
B. Mga katangian ng Lungsod
II. MGA INDUSTRIYA SA MARIKINA AT ANG KANIKANILANG KATANGIAN
A. Ang Industriya ng Sapatos
1. Katangitanging Katangian
2. Mga Kahinaan
B. Ang iba pang industriya ng Marikina
1. Katangitanging Katangian
2. Mga Kahinaan
III. ANG TURISMO SA LOOB NG MARIKINA
A. Mga Natatanging Katangian
B. Mga KahinaaN
IV. MGA POSIBLENG SULIRANIN SA TURISMO
V. REKOMENDASYON AT KONKLUSYON SA PAG-PAPAUNLAD NG TURISMO